fredag 22 november 2013

Valnötter, hasselnötter, mandel, pistagenötter, cashewnötter är bra för din hälsa!

En handfull nötter dagligen kunde kopplas till en 20 procent lägre risk att dö under uppföljningstiden, enligt resultaten som presenteras i New England Journal of Medicine. Sambandet sågs för både total dödlighet och för dödlighet i cancer, hjärt-kärlsjukdom och respiratorisk sjukdom.
Forskarna har kontrollerat för bland annat effekterna av ålder, fysisk aktivitet, rökning, BMI och ärftlighet för vissa sjukdomar.
De skriver i sin artikel att även om deras studie inte kan visa något direkt orsakssamband, så skulle nötternas höga innehåll av exempelvis nyttiga fetter, högvärdigt protein, vitaminer och mineraler kunna ligga bakom sambandet.
Totalt ingick drygt 76 000 kvinnor och nästan 42 500 män i genomgången, som för kvinnornas del omfattade perioden 1980–2010 och för männens del 1986–2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Senaste Inlägg

KOLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLYCERIDER, Lågkolhydratkost hjälper många

LÅGKOLHYDRATKOST HJÄLPER MÅNGA MED HÖGT KOLESTEROL T otalkolesterol.   I de flesta fall ett rätt dåligt mått på risk ensamt. Ofta rekomme...

10 mest visade