Valnötter, hasselnötter, mandel, pistagenötter, cashewnötter är bra för din hälsa!

En handfull nötter dagligen kunde kopplas till en 20 procent lägre risk att dö under uppföljningstiden, enligt resultaten som presenteras i New England Journal of Medicine. Sambandet sågs för både total dödlighet och för dödlighet i cancer, hjärt-kärlsjukdom och respiratorisk sjukdom.
Forskarna har kontrollerat för bland annat effekterna av ålder, fysisk aktivitet, rökning, BMI och ärftlighet för vissa sjukdomar.
De skriver i sin artikel att även om deras studie inte kan visa något direkt orsakssamband, så skulle nötternas höga innehåll av exempelvis nyttiga fetter, högvärdigt protein, vitaminer och mineraler kunna ligga bakom sambandet.
Totalt ingick drygt 76 000 kvinnor och nästan 42 500 män i genomgången, som för kvinnornas del omfattade perioden 1980–2010 och för männens del 1986–2010.

Låg vilopuls minskar risken för hjärtinfarkt


Kontrollera vilopulsen är en enkel hälsokontroll som alla kan göra.
Vilopulsen är ett bra mått på din hälsa, en för hög vilopuls tyder på att allt inte står rätt till.
Låg vilopuls minskar risken för hjärtinfarkt
Håll vilopulsen låg. Det minskar kraftigt risken att dö i hjärtinfarkt, enligt en ny studie.
För hög puls visar att något är fel och att hjärt-kärlsystemet kanske inte fungerar som det ska.
Att undersöka vilopulsen är en enkel metod för att veta hur kroppen mår, säger Javaid Nauman, doktorand i epidemiologi vid universitetet i Trondheim
En hälsosam vilopuls ligger mellan 60 och 72 slag i minuten.
Desto högre vilopulsen är desto högre är risken för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död i hjärtinfarkt och kärlkramp. Javaid Nauman och hans team har under tjugo år följt 50 000 friska och vuxna män och kvinnor i Norge. De tittade på hälsa, dödlighet och vilopuls.
Forskarna kom fram till att kvinnor under sjuttio år som hade en vilopuls på över 101 slag i minuten hade en mer än fördubblad risk att dö i hjärtinfarkt. Män med lika hög vilopuls hade en 73 procent ökad risk att dö.
Mäta pulsen på båda armarna kan avslöja fel i blodkärlen om värdena skiljer sig åt mycket.
Mät din vilopuls så fort du har vaknat
Ta din puls direkt i sängen. Du kan antingen ta pulsen på handleden eller på halspulsådern med hjälp av sekundvisaren på en vanlig klocka. Räkna dina pulsslag under 60 sek och börja med noll på det första slaget.
Gör det till en vana, exv. en gång i veckan, en bra dag kan vara en söndag när du är ledig och inte behöver rusa upp ur sängen. Skriv ner datum och resultat.
En rask promenad morgon och kväll kan sänka vilopulsen till en hälsosammare nivå.
Det räcker att få upp pulsen och bli lite svettig. På en månad minskar vilopulsen med två till fem slag, säger Javaid Nauman. Att det är viktigt att träna har vi vetat länge, men den nya norska studien visar att fysisk träning ger en ännu större effekt än vad man tidigare trott.
Studien visade även fram till att kvinnor som tränade regelbundet hade lägre dödlighet trots en hög vilopuls. Studien är publicerad av British Medical Journal.
Pulsen ska också vara jämn och rytmisk, och normalt stark.
När man tar pulsen bedöms också rytmens regelbundenhet och kraft. Pulshastigheten mäts för att uppskatta hjärtats pumpförmåga, antingen i vila eller under ansträngning. Pulshastigheten varierar normalt sett mycket beroende på graden av både fysisk och psykisk ansträngning, och beroende på personens ålder.
 

Senaste Inlägg

NYPONPULVER SÄNKER KOLESTEROL OCH BLODTRYCK

NYPONPULVER FRÅN ANDERNA Nyponpulver förebygger hjärt- kärlsjukdom Med en dryck baserad på nyponpulver uppvisade en grupp övervi...

10 mest visade