Allt du inte visste om magneter och magnetterapi

Magneter
Magnetfält, den osynliga kraften

Användandet av magneter för att förbättra sin hälsa är inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och det finns många böcker, dokument och forskningsrapporter skrivna av läkare och forskare.  

Magnetterapi vid värk
Eftersom ett magnetfält ökar cirkulationen i levande vävnader är det ett utmärkt medel mot praktiskt taget alla former av värk. Värk är en signal genom nerverna att något är på tok.

I de flesta fall orsakas nervretningen på kemisk väg.
Ett typfall är träningsvärk som består av mjölksyrekoncentrationen i musklerna. Nerverna reagerar på översyrligheten och ger en signal till hjärnan och vi får en upplevelse av smärta. Ett magnetfält i det smärtsamma området leder till ökad cirkulation så att mjölksyran avlägsnas varpå smärtan försvinner.

Ryggskott innebär att en kota kommer ur läge. Då spänns vävnaderna så att mekanisk retning leder till smärtförnimmelse. Därvid utlöses som regel kramper i det drabbade området. Dessa kramper medför att avfallsprodukter ­ bl.a. mjölksyra stannar kvar och irriterar nerverna. Vid magnetbehandling ökar cirkulationen så att avfalls produkterna förs bort och smärtan minskar. Därvid avtar och upplöses också kramperna i området.



Livet på jorden har utvecklats under påverkan av jordens magnetfält.
Vi är helt omgivna av magnetism. Vår kropp, varje organ och de millioner celler som bildar våra organ är omgivna av ett elektriskt laddat fält. Bildandet av celler, vävnadernas funktion och livet självt kontrolleras av interna magnetiska fält. Under sjukdom ändras dess elektromagnetiska värden som lyckligtvis kan återställas eller åtminstone förbättras genom applikation av magneter på, eller magnetströmmar genom kroppen.


Den moderna forskningen i Japan, som är ledande inom magnetforskning och tillverkning
Identifierade i slutet på 50-talet genom Kyoichi Nakagawa M.D. att den naturliga jordmagnetismen hade minskat med 50% under de senaste 500 åren. Detta har resulterat i att miljontals människor får leva med krämpor som t.ex. värk i axlar och rygg, huvudvärk, stress, sömnsvårigheter, ischias, dålig blodcirkulation, förstoppning, stelhet i lederna, trötthet, muskelspänningar m.m.
Magnetterapi har visat sig kunna hjälpa många av de människor som lider av dessa besvär. Därför har denna alternativmetod kommit att bli en av de mest använda och uppskattade alternativbehandlingar runtom i världen.


I USA har FDA, motsvarigheten till vår socialstyrelse godkänt magnetterapi för att påskynda läkning av benbrott.
Den 5 februari 1982 publicerade den amerikanska läkartidningen ²JAMA² en artikel avseende ett försök med 1000 oläkta benbrott, av dessa normalt hopplösa fall läktes 77% med magnetterapi!


Magneter påverkar människans elektriska fält och får cellerna att arbeta med större kapacitet.
För att cellerna skall arbeta optimalt är det viktigt med ett konstant tillflöde av syre och näring och att kroppens slaggprodukter snabbt avlägsnas.

Genom magnetbehandling ökar blodcirkulationen och därigenom syre- och näringsdistributionen, mjölksyror minskar, smärta och värk försvinner.


Är #magnetterapi en säker behandlingsmetod ?
Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade 1987 en undersökning som visade att magneter med rätt styrka, polarisering och intensitet inte hade någon negativ inverkan på människokroppen.
Det har inte funnits någon vetenskaplig förklaring varför magneter fungerar så bra trots att deras hälsoförbättrande egenskaper var väl dokumenterade. Magnetterapi har använts i NASA´s rymdprogram. När de första astronauterna återvände till jorden kände de sig svaga, hade låga kalciumvärden och hade svårt att gå, vilket berodde på att man befunnit sig utanför jordens magnetfält. Efter det att man monterat in magneter i rymdkapslarna försvann detta fenomen omedelbart. NASA´s rymd-forskning och annan intensiv forskning plus 10 000-tals tester i många länder har bidragit till att förstå magnetismens fysiologi i samband med god hälsa och läkning.

Magnetterapi har hjälpt där traditionell medicin inte fungerat.
Forskning visar att 7 av 10 blir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några som helst bieffekter. I människans stora eftersträvan att hitta ett universellt läkemedel som botar allt, finns denna alternativa behandling, dvs. magnetterapi. Djur och växter visar också en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.
Utdrag från artikel med Ivan Troeng, ingenjör och fysiker publicerad i tidningen näringsråd och näringsrön. 

Magnetterapi är en behandlingsform med hög resultatprocent
Magnetterapi ger inga bieffekter eller negativa verkningar. Den spelar en viktig roll genom att förebygga och behandla många kroniska sjukdomar.

Observera att det inte är magneter eller magnetfält som är läkande utan det är de förutsättningar som dessa skapar som får kroppen själv att läka sjukdomar, minska värk, öka prestationen och sova bättre.

Fakta om #magneter 
Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss eller Tesla. För terapimagneter används oftast enheten Gauss. Magnetterapiprodukter har en styrka på ett par hundra Gauss till flera tusen. För regelbundet bruk rekommenderas inte starkare magneter än 2500 Gauss. Hur fungerar magnetterapi ?
I ett magnetfält rör sig elektroner med en enorm hastighet och skapar vibrationer som påverkar kroppens biokemiska processer. Alla celler i människokroppen är elektriskt laddade, innanför cellmembranet är den negativ (-) och utanför positiv (-).

Ohälsosamma elektromagnetiska fält
Precis som vetenskapsmän och forskare rapporterar, kommer vi människor mer och mer i kontakt med konstgjorda och mycket ohälsosamma elektromagnetiska fält, även så kallade elektroföroreningar. Dessa medverkar till sämre allmänhälsa, stelhet i nacke, smärta i bröst, minnesförlust, huvudvärk, förändring på blodtrycket och blodets sammansättning, matsmältnings och blodcirkulations problem. Elektroföroreningarna påstås också blockera hjärnans naturliga elektromagnetiska signaler till cellerna, varför kroppens immunförsvar försvagas.  


Naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält
Vår mänskliga kropp har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. Vid god hälsa har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar vår kropps egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar våra kroppar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller våra kroppar med jordens naturliga magnetfält.
Magneter ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med vår egna kropps magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och våra celler  får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar kroppens celler till bättre funktion och därmed självläkning!





Beställ och se fler produkter på www.bravara.se

Senaste Inlägg

NYPONPULVER SÄNKER KOLESTEROL OCH BLODTRYCK

NYPONPULVER FRÅN ANDERNA Nyponpulver förebygger hjärt- kärlsjukdom Med en dryck baserad på nyponpulver uppvisade en grupp övervi...

10 mest visade