NYPONPULVER SÄNKER KOLESTEROL OCH BLODTRYCK

NYPONPULVER FRÅN ANDERNA

Nyponpulver förebygger hjärt- kärlsjukdom

Med en dryck baserad på nyponpulver uppvisade en grupp överviktiga personer en sänkning av blodtrycket och en sänkning av det farliga kolesterolet LDL i blodet redan efter 6 veckor visar en Svensk studie från Lund.Vårt Pain@way nyponpulver har hjälpt 1000- tals människor till en bättre hälsa och mindre värk under 15 år. Referenser från våra kunder visar att det har hjälpt många med artros och allmänna inflammationer i leder, knän, tår och fingrar. Ett dagligt intag av nyponpulvret har gett smärtlindring och bättre funktioner och även inneburit att några har kunnat undvika eller skjuta upp redan planerade operationer i flera år tack vare ett dagligt tillskott av vårt nyponpulver.

Vi ser nu den Svenska studien på hjärt- kärlsjukdomar som extra intressant då den på kort tid påvisar klart förebyggande hälsoeffekter på en av de största folksjukdomarna och är samtidigt väldigt stolta av att ha fått varit med och introducerat produkten i Sverige.

Nypon sänker kolesterol och blodtryck visar studie vid Lunds universitet
Kopplingen mellan de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdom, fetma och diabetes är stark och forskning pågår på alla fronter. Aktuella studier visar att nypon påverkar både kolesterol och blodtryck i rätt riktning.
– I studier på möss har vi sett att en hög dos koncentrerat nyponpulver tillsatt i maten påverkade viktuppgång, men även att redan feta möss gick ner i vikt, säger Cecilia Holm, professor i molekylär cellbiologi vid Lunds universitet.
Forskarna fann också att mössen fick lägre blodsocker, mindre fett i levern och lägre kolesterolnivå.
Resultaten av djurstudierna var så pass intressanta att Cecilia Holm och hennes forskarkollegor, beslutade sig för att göra motsvarande studie på människor.


Pain@way Nyponpulver
Den mörka djupa färgen på vårt Nyponpulver från Anderna är ett kännetecken på ett högt innehåll av nyttiga vitaminer, mineraler och antioxidanter. Samma produkt, samma höga kvallité som  de senaste 15 åren.
Pain@way Nyponpulver är en ren naturprodukt utan tillsatser.


Pain@way Nyponpulver förebygger Värk i leder, sänker blodtrycket och det farliga kolesterolet.

Förhöjda kolesterolvärden är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom.
Med hjälp av överviktsenheten på Skånes universitetssjukhus rekryterade vi 28 personer som var friska, men kraftigt överviktiga, till studien. 


De hade ett genomsnittligt BMI på 35 och kan därmed sägas ligga i riskzonen för flera av våra folksjukdomar, berättar Cecilia Holm.
Forskarna tillverkade två drycker, en nypondryck och en kontrolldryck baserade på äpple och de båda matchades vad gäller sockerinnehåll (mindre än i vanlig nyponsoppa).
Studien pågick under två sexveckorsperioder där personerna ena perioden fick dricka nypondrycken för att sen byta till kontrolldrycken. Vikt och blodtryck mm mättes i början och i slutet av respektive testperiod
– Vi såg inga effekter på viktminskning som i våra tidigare studier i möss, och inte heller på blodsockret. Däremot såg vi en sänkning av LDL kolesterol (det ”onda” kolesterolet) och en sänkning av blodtrycket. Det är naturligtvis resultat som är intressanta när vi diskuterar hjärt-kärlsjukdom, inte minst när det gäller förebyggande åtgärder, säger Cecilia Holm.
Cecilia Holm presenterar studien och forskningsresultaten närmare vid ett seminarium idag, den 23 januari i Lund (inbjudan har tidigare skickats ut). Seminariet ges inom ramen för Lunds universitets tvärvetenskapliga forskningsprogram Antidiabetic Food Centre (AFC)

Publicerad: 2012-01-23 under Medicin, vård och hälsa
Kontakt:Cecilia Holm, Institutionen för experimentell vetenskap, Lunds universitet

Senaste Inlägg

NYPONPULVER SÄNKER KOLESTEROL OCH BLODTRYCK

NYPONPULVER FRÅN ANDERNA Nyponpulver förebygger hjärt- kärlsjukdom Med en dryck baserad på nyponpulver uppvisade en grupp övervi...

10 mest visade